Petőfi značenje

Petőfi, Sándor (pr. ime Sándor Petrovics) (1823–49), madž. književnik; jedan od vođa pokreta za madž. neovisnost 1848; gl. predstavnik madžarske lirike 19. st., obnovitelj madž. pjesništva, autor pripovijedaka, romana, drama. Vitez Janko; Apostol.