Petar Krešimir IV. značenje

Petar Krešimir iv., hrv. kralj o. 1058–74., sin Stjepana I. Razdoblje najvećega uspona Hrvatske i poč. feudalizacije. Da bi skučio moć plemića i župana, oslanja se na primorske gradove (Nin, Biograd, Šibenik) i Crkvu.