Petar I. Petrović Njegoš značenje

Petar I. Petrović njegoš (1747–1830), crnog. vladika od 1781. Pobjedom nad Turcima 1796. učvrstio jedinstvo Crne Gore i Brda; položio temelje drž. vlasti; ratovao protiv Francuza u Boki 1807–13.