perspektivizam značenje

perspektivizam, filoz. pogled po kojem je shvaćanje stvarnosti moguće samo s jednoga samovoljno izabranoga stajališta, a svaka je spoznaja relativna, izvedena iz određenih perspektiva (G. Rensi, H. Vaihinger, W. del Negro, G. Milhaud).