personifikacija značenje

personifikacija (novolat.). 1. Utjelovljenje, predočivanje ili prikazivanje apstraktnoga pojma (ideje, prirodne sile, predmeta i dr.) u liku osobe. 2. Vrsta metafore kojom se oživljuje neživo, apstraktni se pojam prikazuje u liku osobe.