persona grata značenje

persona grata (lat.: rado viđena, dobro došla osoba), diplomatski predstavnik za kojega je mjerodavni organ države, u kojoj bi imao biti akreditiran, dao svoj pristanak (agrément); proš rado viđena, omiljena osoba. Persona non grata, diplomatski predstavnik čiji opoziv traži država gdje je akreditiran, jer je postao nepoželjnim; nepoćudna osoba.