perigon značenje

perigon (grč.), bot ocvijeće sastavljeno od listića jednakih po obliku i boji (tulipan, ljiljan).