perifraza značenje

perifraza (grč.). 1. Izvorno, zaobilazna izreka. 2. lingv složen, opisni, analitički izraz koji zamjenjuje jednostavan (franc. je suis venu prema lat. venī: došao sam). 3. Stilsko sredstvo koje neizravno opisuje, odn. naznačuje osobine neke stvari, osobe ili radnje. 4. pren prepričavanje, opisivanje nečega nešto drugačijim sredstvima.