Pergamska Država značenje

Pergamska Država, helenistička država u Maloj Aziji (o. ← 282. do ← 133), središte Pergam. Posljednji ju je vladar Atal III. oporučno ostavio Rimljanima.