Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

perforacija

perforacija (lat.), probijanje, bušenje rupica; rezultat bušenja; prodor, proboj, otvor.