percepcija značenje

percepcija (lat.), primjećivanje, zamjećivanje, zamjedba, opažaj. psih funkcija kojom ljudski duh sebi predočuje predmete i sam taj čin; cjelovit doživljaj kojim pojedinac preko svojih osjetila odražava predmetni (objektivni) svijet; osjetni podaci spojeni u cjelovit oblik. sin zor.