penicilin značenje

penicilin (lat.), jedan od prvih i najvažnijih antibiotika, izoliran iz plijesni Penicillium notatum (A. Fleming, 1928), organska kiselina formule C9H11O4N2S · CH2 · C6H5 (p. G); zbog jakoga djelovanja na gram-pozitivne mikroorganizme služi u različitim oblicima (solima, polusintetskim derivatima, kao prokain-b.) kao lijek kod mnogih infektivnih bolesti.