Pelvoux značenje

Pelvoux, planinski masiv u Z Alpama, JI Francuska; najviši vrh Barre des Écrins (4101 m). Nacionalni park.