Peiper značenje

Peiper, Tadeusz (1891–1969), polj. pjesnik i kritičar; jedan od predstavnika polj. avangardnoga pjesništva. Na primjer; Poeme; Jednom.