pećinari značenje

pećinari (Hyracoidea), red malih sisavaca, prastari odio kopitara; žive u Arabiji i J Africi; predstavnici: etiopski i prašumski pećinar.