Pečenga značenje

Pečenga (fin. Petsamo), grad i luka na obali Barentsova mora, SZ Rusija; 3500 st. Rudnici nikla i bakra. 1920–44. u sastavu Finske.