Pavlovići značenje

Pavlovići, bos. feud. obitelj, kojoj uspon počinje nakon smrti kralja Tvrtka 1391., a gasi se o. 1438. Držali su Vrhbosnu (Sarajevo), Praču, Borač (kraj Vlasenice), Olovo, Trebinje, Vrm s Klobukom i dio Konavala. Osnivač obitelji knez Pavao Radenović (ubijen 1415). Njegovi su sinovi vojvoda Petar (ubijen 1420) i Radoslav (umro 1441). Radoslavovi su sinovi Ivaniš (umro 1450), Petar i Nikola (poginuli 1463). Nasljednici kneza Pavla vodili su duge ratove protiv vojvode Sandalja i hercega Stjepana.