Pasteur značenje

Pasteur, Louis (1822–95), franc. kemičar i biolog; otkrio optička svojstva vinske kiseline, utvrdio da je fermentacija biol. proces; pobio teoriju o spontanoj generaciji mikroorganizama; izolirao uzročnika antraksa (1877) i primijenio cjepivo protiv te bolesti; otkrio uzročnike babinje groznice (1878), kolere peradi (1880), priredio i 1885. uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnoće. Prvi Pasteurov zavod za istraživanja bjesnoće osnovan 1888.