partikularno pravo značenje

partikularno pravo, skup pravnih normi koje vrijede samo za jedan dio države, za jedan sloj ili klasu građana.