Partenopa značenje

Partenopa, starogrč. ime grada Napulja po mitskome grobu jedne od triju sirena.