Parsons značenje

Parsons, Talcott (1902–79), am. sociolog; razvio teoriju funkcionalizma kao opću teoriju društva. Pridonio sociologiji obitelji, medicine, politike, religije i dr. Struktura društvenog djelovanja; Sustav modernih društava.