parola značenje

parola (franc. preko njem.), lozinka, krilatica, geslo, sažeta izreka polit. ili promidžbenoga značaja.