parna turbina značenje

parna turbina, turbina koja iskorištava kem. ili nuklearnu energiju goriva posredstvom pare; služi u prvom redu kao gl. energetski stroj generatora termoelektrana, za pogon brodova i lokomotiva.