Parmenid značenje

Parmenid (o. ← 540. do o. ← 480), grč. filozof; najznačajniji predstavnik elejske škole. Ne postoji ništa izvan vječnoga bitka; na njega nas upućuje um, a osjetila pružaju varljivu spoznaju.