Parker značenje

Parker, Charlie (zvan Bird, Yardbird) (1920–55), am. saksofonist; jedan od začetnika modernoga, eksperimentalnoga jazza.