paritetna značenje

paritetna (zaštitna) klauzula, odredba u ekon.-financ. ugovorima koja štiti vjerovnika od eventualne deprecijacije (inflacije, devalvacije) novca.