parirati značenje

parirati (španj. preko franc. i njem.), odbiti udarac protivnika; uzvratiti, odgovoriti.