Parenzano značenje

Parenzano, Bernardo (o. 1437–1531), tal. slikar padovanske škole; izveo freske s temama iz života sv. Benedikta u samostanu S. Giustina u Padovi.