paranoja značenje

paranoja (grč.), neizlječiva duševna bolest sa sumanutim idejama proganjanja i umišljene veličine.