paralaksa značenje

paralaksa (grč.). 1. fiz prividna promjena položaja objekta, uzrokovana promjenom položaja promatrača. 2. astr kut pod kojim se s nekoga nebeskog tijela vidi polumjer Zemlje (dnevna p.), ili kut pod kojim se s nekoga nebeskog tijela vidi polumjer Zemljine staze oko Sunca (godišnja p.). Ukoliko je taj kut jednak jednoj lučnoj sekundi, nebesko je tijelo udaljeno od Sunca jedan → parsek.