parafinsko ulje značenje

parafinsko ulje, gusta tekuća smjesa ugljikovodika koja se dobiva pri rafinaciji parafina i švel-katrana; služi kao mazivo i za izradbu nekih farmaceutskih preparata.