Parać značenje

Parać, Dalibor (1921-2009), hrv. slikar; autor apstraktnih lirskih krajolika i kompozicija u kojima na koloristički slobodan i plošno-linearan način tretira likove.