papa značenje

papa (grč.), vrhovni poglavar Katoličke crkve (naziva se i vrhovnim prvosvećenikom i Svetim Ocem); Kristov namjesnik na Zemlji, nasljednik sv. Petra. Ima sjedište u Vatikanu. Od 11. st. bira ga kolegij kardinala u konklavama, a ne rim. kler i narod. Njegova je duhovna vlast neograničena; nekoć je papinstvo imalo i svjetovnu moć; Lateranskim ugovorom (1929) p. je samo suveren područja Vatikana (Città del Vaticano). Kada naučava ex cathedra, p. je nepogrješiv u pitanjima vjere i morala. Svoj nauk kat. svijetu izlaže u enciklikama i bulama.