Pantalone značenje

Pantalone, jedan od standardnih likova tal. commedije dell’arte; venecijanski trgovac, bogat i škrt starac.