panlogizam značenje

panlogizam (grč.), filoz. naučavanje o umnosti ukupne zbilje. Gl. zastupnik G. W. F. Hegel (»Sve što je umno jest zbiljsko i sve što je zbiljsko jest umno«).