pankristijanizam značenje

pankristijanizam, pokret koji teži jedinstvu kršć. crkava (→ ekumenizam).