Panijasid značenje

Panijasid (← 5. st.), grč. epski pjesnik. Spjev o Heraklu.