Panamá značenje

Panamá (Ciudad de Panamá), gl. i najveći grad i luka Paname, kraj pacifičkoga ulaza u Panamski kanal; 594 000 st. Dva sveučilišta. Kult. i ind. (rafinerija nafte, pivovare, čeličane, tekst. i drvna ind.) središte zemlje. Zračna luka. – Osn. 1519. Ubrzan razvoj nakon otvaranja Panamskoga kanala 1914.