Palme značenje

Palme, Ulf (1920–93), šved. kaz. glumac i redatelj; glasoviti tumač djela A. Strindberga.