palisada značenje

palisada (franc.), ograda ili prepreka od međusobno spojenih pri vrhu zašiljenih balvana, greda ili kolaca; služila za obranu logora i tvrđava.