Palestinska oslobodilačka organizacija značenje

Palestinska oslobodilačka organizacija (engl. Palestinian Liberation Organization, akr. PLO), polit. i vojna organizacija osnovana na Prvom sastanku Palestinskoga nacionalnoga vijeća u svibnju 1964. Sastoji se od više vojnih i polit. organizacija, a najznačajnije su Al Fatah i Ansar. 1969–2004. na čelu joj je bio J. Arafat. Cilj joj je stvaranje palestinske države (→ Palestina).