Palatinska antologija značenje

Palatinska antologija, zbirka od oko 4000 grč. epigrama, raspoređenih uglavnom tematski, u 15 knjiga. Epigrami potječu od ← 5. st. do sr. vijeka.