paladij značenje

paladij (Pd, paladium), kem. element iz skupine platinskih metala, at. br. 46, rel. at. masa 106,4, bijeli sjajni metal; primjenjuje se u legurama sa zlatom i srebrom u zubarskoj protetici i kao katalizator kod hidriranja.