palača značenje

palača (lat.), u osnovnom značenju, raskošna gradska rezidencija suverena, feudalca, patricija, sinonim za dvor (Buckinghamska p. u Londonu). proš građevina većih razmjera koja služi za stanovanje ili za smještaj neke ustanove (p. Ujedinjenih naroda). Raskošne p. vladara poznate su od staroegip. doba. Renesansni tip gradske feud. palače s krilima, otmjenim dvorištem i parkom razvija se od 15. st. u Italiji, a osobit procvat doživljava p. u doba baroka. Za franc. palače 16. i 17. st. karakteristična su dva izdužena krila, koja s gl. zgradom zatvaraju tzv. cour d’honneur.