pair značenje

pair, u feudalnoj Francuskoj, pripadnik najvišega plemstva, vazal koji je po rangu jednak sizerenu; član parlamenta po položaju. Revolucija je titulu ukinula, a obnovljena je za Restauracije i Srpanjske monarhije (→ peer).