pacijent značenje

pacijent (lat.), bolesnik, osoba na liječenju.