pacifizam značenje

pacifizam (franc. iz lat.), ideološki i polit. pokret koji, polazeći od osude svake sile, zahtijeva očuvanje mira, te osuđuje svaku vrstu rata.