ozljeda značenje

ozljeda (lezija, trauma, rana), med oštećenje tijela izazvano djelovanjem vanjske sile, npr. mehanička, toplinska, kem., el. o.; ozljedama se bavi traumatologija.