Özal značenje

Özal, Turgut (1927–93), tur. političar; 1983. osnovao Domovinsku stranku; 1983–89. premijer, od 1989. predsj. republike.