otpis značenje

otpis, postupak u knjigovodstvu kojim se bilježi određeno smanjenje vrijednosti osnovnih i obrtnih sredstava; dio vrijednosti koji se otpisuje jednak je iznosu nenaplativih potraživanja, ostvarene amortizacije itd.